ساخت خط کامل نمک هیدرومیل

ساخت خط کامل نمک هیدرومیل

شرکت پارس پولاد اولین سازنده خط کامل نمک هیدرومیل در کشور

در این روش، پس از شستشوی ظاهری و اولیه که موجب پاکیزگی سطحی نمک می شود، آن را در دستگاهی به نام هیدرومیل وارد می کنند که در این دستگاه، کریستال های نمک در معرض فشار آب قرار می گیرند. به علت فشاری که بر این کریستال ها وارد می شود، تا حدودی شکسته می شوند و ناخالصی متراکم آزاد می شوند. در مرحله های بعدی، این ناخالصی ها در سانتریفیوژ، جداسازی می شوند.

لازم به ذکر است که این روش برای تصفیه  نمک دریایی، مناسب می باشد به طوری که خلوص این نمک را می توان به میزان چشمگیری افزایش داد.

whatsapp