دستگاه پانل بر افقی اتوماتیک مدل galaxy T3110A

دستگاه پانل بر افقی اتوماتیک مدل galaxy T3110A

مشخصات فنی :
ارتفاع میز کار 960 میلیمتر
بزرگترین ابعاد پانل 4300×4500 میلیمتر
کمترین ابعاد پانل 600×1500 میلیمتر
بیشترین ارتفاع پالت 600 میلیمتر
ظرفیت پذیرش میز 6500 کیلوگرم
سرعت تغذیه و تخلیه میز 0/75 متر بر دقیقه
حداکثر ارتفاع برش 110 میلیمتر
بیسترین قطر اره اصلی 400 میلیمتر
قدرت موتور اره اصلی 10  اسب بخار
سرعت موتور اره اصلی 3900 دور در دقیقه
قطر اره خط زن 200 میلیمتر
سرعت موتوراره خط زن 6350 دور در دقیقه
سرعت  تغذیه کالسکه اره 0-170 متر بر دقیقه
سرعت  برگشت کالسکه اره 170 متر بر دقیقه
سرعت تغذیه پوشرها 0-80 متر بر دقیقه
سرعت برگشت پوشرها 80 متر بر دقیقه
تعداد گیره های نگهدارنده 6 عدد
نوع موتور پوشرها موتور تناوبی
محور حرکتی rack and pinion
سرعت باد مورد نیاز 28 متر بر ثانیه
قطر خروجی های مکنده 150×1     120×3 میلیمتر
فشار باد موردنیاز 6000 مترمکعب بر ساعت
whatsapp