دستگاه لبه چسبان تخت اتوماتیک مدل T-EB 152 ساخت شرکت TURANLAR ترکیه

دستگاه لبه چسبان تخت اتوماتیک مدل T-EB 152 ساخت شرکت TURANLAR ترکیه

ضخامت نوار لبهمیلیمتر./4-3 
عرض نوار لبه میلیمتر10-50 
حداقل طول قطعه كار(بدون کرنر)میلیمتر120
حداقل طول قطعه كار(با کرنر)میلیمتر200
حدا قل عرض قطعه كار میلیمتر50
سرعتمتر در دقیقه12
زمان آماده به كار دقیقه15
توان مصرفیکیلووات6/5
مشخصات برق ورودیآمپر-ولت-هرتز50Hz – 400V-15 A
فشار باد مورد نیازبار6
قطر خروجی مکنده( 2 عدد)میلیمتر150
ابعاد دستگاه (ارتفاع × عرض × طول)میلیمتر5500×970×1700 
وزن دستگاهکیلوگرم1650
    
whatsapp