دستگاه فارسی بر و دمچلچله زن مدل TOSKAR WM 250 ساخت WOODMASTER ترکیه

دستگاه فارسی بر و دمچلچله زن مدل TOSKAR WM 250 ساخت WOODMASTER ترکیه

 مشخصات فنی :واحد 
 مقطع برش میلیمتر100×40
 قطر تيغه اره میلیمتر250 
 مینیمم طول برشمیلیمتر300
 ماکزیمم طول برشمیلیمتر2500
 قدرت موتور برشکیلووات0/75 
 قدرت موتور  فرزکیلووات0/55 
 دور موتور برشدور در دقیقه4500
 دور موتور  فرزدور در دقیقه20000
 فشار باد مورد نيازبار6-7 
 قطر خروجی مکندهمیلیمتر60
 وزن دستگاهکیلوگرم465
 برق مورد نيازهرتز – ولت220-380        50 Hz
 ابعاد دستگاه(ارتفاع×عرض×طول)میلیمتر3450×1000×1600 
 
whatsapp