دستگاه فارسی بر و دمچلچله زن مدل TOSKAR WM 200 ساخت WOODMASTER ترکیه

دستگاه فارسی بر و دمچلچله زن مدل TOSKAR WM 200 ساخت WOODMASTER ترکیه

 
 مشخصات فنی :واحد 
 قطر تيغه اره میلیمتر200 
 مینیمم طول برشمیلیمتر190
 ماکزیمم طول برشمیلیمتر2000
 مقطع برش میلیمتر80×30
 قدرت موتور برشکیلووات0/55 
 قدرت موتور  فرزکیلووات0/55 
 دور موتور برشدور در دقیقه4500
 دور موتور  فرزدور در دقیقه20000
 فشار باد مورد نيازبار6-7 
 قطر خروجی مکندهمیلیمتر60
 وزن دستگاهکیلوگرم330
 برق مورد نيازهرتز-ولت220-380     (50) 
 ابعاد دستگاه(ارتفاع×عرض×طول)میلیمتر2900×800×1500 
whatsapp