دستگاه برش دورکن مدل TC660 ساخت شرکت MARTIN آلمان

دستگاه برش دورکن مدل TC660 ساخت شرکت MARTIN آلمان

مشخصات فنی:
طول ریل آلومينيومي میلیمتر3800
عرض ریل آلومينيومي میلیمتر413
حداکثر عرض برش (گونیای پشت تیغه برش)میلیمتر1600
حداکثرقطر تيغه برشمیلیمتر300-400
حداکثر قطر تیغه خط زن   میلیمتر120
زاويه پذیری تيغه اصلیدرجه0º تا 46º
سرعت موتور تیغه برش دور در دقیقه3000-4000-5000
سرعت موتور تیغه خط زن دور در دقیقه8500
قدرت موتور تیغه برشاسب بخار4
قدرت موتور تیغه خط زن اسب بخار1/2
حداکثرارتفاع برش  با تیغه به قطر 400 ميليمتر میلیمتر130
حداکثر ارتفاع برش , با تیغه به قطر 400 ميليمتر – 46 درجهمیلیمتر92
گونیای تلسکوپی بالای ریلمیلیمتر3220
قطر خروجی مکنده بر روی بدنه  میلیمتر120
قطر خروجی مکنده برروی گارد تیغهمیلیمتر80
وزن دستگاهکیلوگرم740
    
whatsapp