دستگاه برش دورکن مدل T60C ساخت شرکت MARTIN آلمان

دستگاه برش دورکن مدل T60C ساخت شرکت MARTIN آلمان

مشخصات فنی:
طول ریل آلومينيومي میلیمتر3700
عرض ریل آلومينيومي میلیمتر413
حداکثر عرض برش (گونیای پشت تیغه برش)میلیمتر1350
حداکثرقطر تيغه برشمیلیمتر400
حداکثر قطر تیغه خط زن   میلیمتر120
زاويه پذیری تيغه اصلیدرجه0º تا 46º-
ضخامت تیغه اصلی / ( ابزار ویزه)میلیمتر6 / (15/3)
سرعت موتور تیغه برش دور در دقیقه4000-4800-6000
سرعت موتور تیغه خط زن دور در دقیقه8500
قدرت موتور تیغه برشاسب بخار7/5
قدرت موتور تیغه خط زن اسب بخار1/2
حداکثرارتفاع برش  با تیغه به قطر 400 ميليمتر میلیمتر130
حداکثر ارتفاع برش , با تیغه به قطر 400 ميليمتر – 46 درجهمیلیمتر92
گونیای تلسکوپی بالای ریلمیلیمتر3220
قطر خروجی مکنده بر روی بدنه  میلیمتر120
قطر خروجی مکنده برروی گارد تیغهمیلیمتر100
ابعاد کاری دستگاه( عرض × طول )میلیمتر8500*4800
وزن دستگاهکیلوگرم1500
    
whatsapp