محصولات

محصولات سافت فرمینگ - قابلبه درب (SOFT FORMING)

سافت فرمینگ مدل TSF 161 ساخت شرکت TURANLAR ترکیه
سافت فرمینگ مدل TSF 161 ساخت شرکت TURANLAR ترکیه
سافت فرمینگ - قابلبه درب (SOFT FORMING)

Think different , Act professional

 

متفاوت بیاندیشید ، حرفه ای عمل کنید